Spreker

In een energieke presentatie gaat Peter Gelling graag in op diverse aspecten van centrumontwikkelingen.
Zijn verhaal is onderscheidend en bevat de nieuwste inzichten. Van krimp, leefbaarheid, waterberging en (digitale) ontsluitingsmogelijkheden, van urbanisatie, gemeenschapszin en veranderd koopgedrag tot aan de top 5 van klant-ergernissen.

Invalshoek

Wat werkt wel en wat werkt niet als we onze winkel willen aanpassen of een totaal centrum willen veranderen? Hoe kunnen we een centrum of winkel zoveel als mogelijk toekomstproof maken in een snel veranderend landschap?
Graag spreekt hij tevoren met de klant door wat de gewenste invalshoek dient te zijn.

Inhoud, enthousiasme en praktijkvoorbeelden

De combinatie van inhoud, enthousiasme, kleurrijke praktijkvoorbeelden maakt dat Peter Gelling als spreker van toegevoegde waarde is voor uw bijeenkomst, congres of andere meeting.

Datum 11 september 2018 nijmbeheerder