Retail & Horeca

Bureau Gelling adviseert en ondersteunt marktpartijen, commercieel en niet-commercieel, bij concrete vraagstukken.

Van strategisch niveau tot aan kleinere vraagstukken

Dit kan variëren van strategisch niveau voor bijvoorbeeld Winkeliersverenigingen tot aan advies in kleinere organisatievraagstukken van Retailers. De advisering richt met name op het midden- en kleinbedrijf, waarbij met name Retail en Horeca een voornaam aandachtsgebied zijn. De inhoud van advisering strekt van strategische- en commerciële vraagstukken tot andere inhoudelijke kwesties op bijvoorbeeld detailniveau of HRM gebied.

Ontwikkelingen in (winkel)centrum

Third places, verblijfsgebieden, mix van retail, horeca, maar in combinatie met culturele-, maatschappelijke- sociaaleconomische functies. Een centrum als voorziening op zich, met de bijbehorende duiding van een onderscheidend vermogen, toekomstgericht en helderheid over een te volgen koers.

Dynamiek

De retailwereld kent een geweldige dynamiek. Welke ontwikkelingen zijn een hype in de retail en welke worden een trend? En is uw organisatie eigenlijk wel klaar voor de uitdagingen van de toekomst? Retail en consumentengedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klantgericht

Klantgerichte organisaties. Alles begint met de klant. Ken uw klant, speel op zijn wensen in en beloon hem door te bieden wat hij vraagt. Niet denkend vanuit oude patronen, maar bereid om nieuwe manieren te vinden onderscheidend te zijn. Toegankelijkheid en ruimte biedend voor de consument van nu. Met een eigen gezicht.

Opstellen van uw visie

Veel retailers en horeca-ondernemers zijn het er volledig mee eens, hun winkel of restaurant is de belangrijkste pijler van de organisatie. Velen zijn het er, na een bedrijfsanalyse, mee eens dat daar nogal wat verbeterpunten in zitten.
Er wordt te weinig gekeken door de ogen van de klant. Het is de kunst om n.a.v. een analyse te leren om objectief door de ogen van de klant naar de winkel of restaurant/cafe te kijken. Waarom doet de klant wat hij doet, waarvoor komt de klant bij u? Hoe kijkt de klant naar uw bedrijf? De klant daar doen we het tenslotte voor!

Daarnaast kunt u samen met Bureau Gelling brainstormen over onderwerpen die centraal staan in uw bedrijf. Ook kunt u met ons uw bedrijfsvisie opstellen. Op uw bedrijf toegesneden, rekening houdend met uw mogelijkheden, maar ook met de wensen van de klant.

 

Datum 28 mei 2018 Peter Gelling