Marktpartijen

Bureau Gelling adviseert en ondersteunt marktpartijen, commercieel en niet-commercieel, bij concrete vraagstukken.

Van strategie tot kleinere vraagstukken

Dit kan variëren van strategisch niveau – voor ook bijvoorbeeld Winkeliersverenigingen – tot aan advies in kleinere organisatievraagstukken van Retailers of ondernemers in horeca.

De advisering richt met name op het midden- en kleinbedrijf, waarbij met name Retail en Horeca een voornaam aandachtsgebied zijn. De inhoud van advisering strekt van strategische- en commerciële vraagstukken tot andere inhoudelijke kwesties op bijvoorbeeld HRM gebied.

Wilt u gewoon eens spiegelen? Met een onafhankelijke partij, samen en met een open blik, kijken waar uw sterke punten mogelijk nog verder uitgebouwd kunnen worden? Op basis daarvan voor de komende jaren een strategie ontwikkelen? Dat is nu typisch iets dat ik voor u zou kunnen betekenen.

Strategie-functies

De belangrijkste functies van een strategie zijn:
een beschrijving van de indentiteit van uw organisatie, het creëren van onderscheid ten opzichte van de concurrentie, het verder uitbouwen van uw kracht. Daarmee is het kaderstellend voor uw planning en het dagelijks handelen (passend binnen de lange termijn doelstellingen).

Het draagt bij aan de motivatie; niet alleen weten wat u moet doen, maar ook waarom. Dit zorgt voor gemotiveerde medewerkers die op een goede manier samenwerken aan het gezamenlijke doel.

Ontwikkelingen

Demografische en sociologische ontwikkelingen (krimp, ontgroening en vergrijzing, urbanisatie, ) maken dat steden en dorpen in de periferie te maken krijgen met veranderende bevolkingssamenstellingen.

Verandering in koopgedrag

Daarnaast hebben zich in het koopgedrag van consumenten grote veranderingen voorgedaan. De sector retail is aan grote veranderingen onderhevig geweest, een enorme sanering heeft plaatsgevonden.

Onder meer zorgen deze factoren tezamen ervoor dat dit tot uitdrukking komt in stads- en dorpscentra. Het oude winkelcentrum van weleer zal nog verder veranderen, als ook de winkel van weleer krijgt een andere functie.

Voor marktpartijen zijn alle ontwikkelingen zeer confronterend. De klant is veel meer veeleisend en weet vaak uitstekend wat hij wil. De toegevoegde waarde van de onderneming zal meer dan eerder een bepalende factor zijn in het kunnen blijven voortbestaan. Vooral daar waar het de meest klantgerichte branches betreft, horeca en retail, zullen de effecten het meest voelbaar zijn.

Recreatie & toerisme

In het kielzog daarvan hebben ook recreatie en toerisme te maken met de veranderde wens van de consument. Middels internet is de klant tevoren al zeer goed geïnformeerd en is daarmee ook kritisch in haar wensen.

Ook zal de combinatie gezocht moeten worden van clicks en bricks, in welke vorm dan ook…

Datum 5 juni 2018 Peter Gelling