Winkeliersverenigingen

Krachten bundelen

Ondernemers zullen in de toekomst meer dan nu de krachten moeten bundelen. Een winkeliersvereniging of ondernemersvereniging zal hierin kunnen voorzien. Deze partij zou uitstekend als gesprekspartner kunnen fungeren voor een lokale overheid, als ook voor haar achterban. Beide partijen verstaan elkaar minder goed. Niet zelden is onbegrip en onbekendheid van elkaars wereld een storende factor in gesprekken en daarmee staat het ontwikkelingen en de voortgang ervan in de weg.

Nieuwe taak

Echter, deze nieuwe taak voelt nog te vaak ongemakkelijk. Ondersteuning en advisering van een ondernemersvereniging in haar taken, zodat zij zich kan ontwikkelen tot volwaardig gesprekspartner, kan veel vaker worden ingezet.

Tel daarbij op dat er voor (wijk)centrumgebieden mogelijkheden liggen om eventueel zelfstandig tot ontwikkeling te komen. Met wellicht mogelijkheden voor subsidies.

De weg weten

Het is daarbij belangrijk dat je de weg weet. Op het gemeentehuis, provinciehuis. In overleggen met bestuurders, ambtenaren of belangenorganisaties. Bureau Gelling kent deze wegen. En dat scheelt…

Datum 28 mei 2018 Peter Gelling