Over Bureau Gelling

Even voorstellen

Graag wil ik mij aan u voorstellen:

Mijn naam is Peter Gelling. Als voormalig wethouder heb ik de keuze gemaakt mij te willen inzetten waar mijn passie en ervaring ligt, namelijk de problemen waar een winkelcentrum/stads- of dorpscentrum tegenaan loopt.

Onderscheidend

Met Bureau Gelling denkt ik me te kunnen onderscheiden van andere bureaus die zich met dezelfde materie bezighouden, vanwege het kunnen putten uit kennis vanuit de achtergrond als wethouder, maar eveneens uit jarenlange ervaring in de detailhandel. Tel daarbij op dat ik ook mijn voetstappen heb liggen als HRM-manager.

In de geest van de opdrachtgever

Vanwege deze ruime ervaring kan ik met Bureau Gelling de bestuurlijke-, politieke- en ambtelijke wegen doorgronden, maar net zo makkelijk schakel ik en treed in de gedachtegang van een retailer of ondernemer. Met daarbij ook nog een HRM-achtergrond, wil ik met Bureau Gelling de eigenschappen die ik heb ontwikkeld als verbinder, gaan inzetten om alle partijen op het speelveld te verbinden en te enthousiasmeren.

Partijen verstaan elkaar niet zo goed…

Vanuit ervaring is er mijn conclusie dat overheden en marktpartijen elkaar niet altijd “verstaan”. Bureau Gelling kan een brug tussen deze partijen leggen, dan wel de ene partij te adviseren rekening houdend met de gedachtegang van de andere partij.

Bureau Gelling wil een creatieve en deskundige adviespartner zijn. Bureau Gelling staat voor deskundigheid op het gebied van retail, klantgericht denken, onderscheidend vermogen, maar ook voor ervaring met gebiedsontwikkeling, verbinden van partijen.

Waarden en ambitie

Vanuit waarden als integriteit, toegankelijkheid, klantgerichte aanpak, no-nonsens benadering. Helder, bondig, enthousiasmerend.

Met de ambitie om met en voor opdrachtgevers een oplossing te vinden voor een problematiek, zodanig dat opdrachtgevers weer vooruit kunnen en zij voor zichzelf helder hebben waar hun stip op de horizon ligt.

Datum 5 juni 2018 Peter Gelling